O spoločnosti


Stability Group pôsobí v oblasti nehnuteľností, v ktorej sa zameriava na dva segmenty: investičný a realizačný. V investičnom segmente spoločnosť aktívne vyhľadáva, nakupuje a predáva nehnuteľnosti, pri čom uplaťnuje svoje vzdelanie a skúsenosti z práva, financií a obchodu. Výsadou Stability Group v investičnom segmente je schopnosť riešiť komplikované právne situácie a jedinečná znalosť lokálneho trhu. Druhý segment, na ktorý sa spoločnosť zameriava je realizačný, ktorý je prienikom znalosti trhu, pedantnej projektantskej prípravy a dôslednej stavebnej a rekonštrukčnej činnosti.

Stability Group dbá na vzťahy s obchodnými partnermi, ktorých tvoria investori, realitní makléri, právnici, správcovia bytových domov, projektanti ako aj jednotliví profesisti, architekti a nakoniec aj kupujúci samotných nehnuteľností.

O spoločnosti


Stability Group pôsobí v oblasti nehnuteľností, v ktorej sa zameriava na dva segmenty: investičný a realizačný. V investičnom segmente spoločnosť aktívne vyhľadáva, nakupuje a predáva nehnuteľnosti, pri čom uplaťnuje svoje vzdelanie a skúsenosti z práva, financií a obchodu. Výsadou Stability Group v investičnom segmente je schopnosť riešiť komplikované právne situácie a jedinečná znalosť lokálneho trhu. Druhý segment, na ktorý sa spoločnosť zameriava je realizačný, ktorý je prienikom znalosti trhu, pedantnej projektantskej prípravy a dôslednej stavebnej a rekonštrukčnej činnosti.

Stability Group dbá na vzťahy s obchodnými partnermi, ktorých tvoria investori, realitní makléri, právnici, správcovia bytových domov, projektanti ako aj jednotliví profesisti, architekti a nakoniec aj kupujúci samotných nehnuteľností.

Projekty


Doposiaľ realizované projekty pre investorov zahŕňajú aktivity od vyhľadávania vhodnej nehnuteľnosti na následný prenájom, cez vysporiadnie pohľadávok so záložným právom na nadobúdanú nehnuteľnosť, až po kompletnú projektantskú činnosť a realizáciu kompletnej rekonštrukcie.

Kontakt


V prípade záujmu o odpredaj vášho bytu, investíciu do jedného z našich projektov alebo konzultácie v segmente nehnuteľností nás neváhajte kontaktovať.


Stability Group s.r.o.
Košická 52/A
82108 Bratislava
IČO: 51 305 186